Tuesday, October 7, 2008

Iguazu Video II

see the other one below first!


2 comments:

George "Teriax" T. said...

This is where you need a bloody web cam of 180 degrees !!!

Water, water, water, forest, rainbow...

FANTASTIC !

Evi T said...

Oi katarraktes (kai oi apo katw FUSIKA) einai simply breathtaking... alla egw peirazei pou erwteuthka to mikro ouranio tokso? :)